Frivillig i FrivillighusetVi har mange forskellige opgaver som du kan hjælpe med. Opgaverne er for nogles vedkommende noget som foregår i huset og for andres vedkommende noget, som du løser for foreninger engang imellem. Du kan også blive frivillig i een eller nogle af foreningerne eller frivillig hjælper i een af deres aktiviteter. 

Du skal bare ringe til os, så vi kan aftale, hvad du har lyst til at bidrage med og hvor meget tid du ønsker at bruge på en opgave. Hvis du gerne vil hjælpe, men ikke ved med hvad - så finder vi ud af det sammen.

.....................eksempelvis ................

I huset har vi brug for frivillige der to gange om året vil hjælpe på arbejdsdagene, hvor vi rydder op og gør rent - og gør huset klart til de ca. 400 årlige arrangementer og møder, der afholdes i huset årligt. 

Vil du hænge plakater op i din hjemby for Frivillighuset og for de frivillige foreninger - så er der brug for din indsats. Vi sender dig plakater når der er arrangementer og du vælger selv, hvor de skal hænges op i din by. 

Flere foreninger har IT-værksteder for ældre medborgere, der skal lære at bruge en IPad eller PC eller en moderne smartphone. Det er helt grundlæggende ting som at oprette en NemId og at gå i banken m.v. Der er brug for frivillige kræfter i flere af IT-værkstederne. 

I februar og marts 2022 har vi brug for en frivillig der vil hjælpe foreninger - rent praktisk - med at opstille deres regnskab. Det er en rigtig hyggelig opgave, som vi håber nogen har lyst til at udføre :-) 

Du kan også selv finde på en opgave, som du har lyst til at løse og henvende dig til os I huset. 

Frivillighuset Jammerbugt
Tlf.: 72 57 90 30 tirsdag - fredag kl. 9.30 - 12.00.

 

 

 

 

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009