Bliv Frivillig i Jammerbugt

De frivillige jobs varierer meget i tidsforbrug og det er altid godt at ringe til kontaktpersonen og høre mere - både om det forventede tidsforbrug, men også om hvad det frivillige job indebærer. Nogle jobs kræver bare et par timer ind imellem - mens andre kræver, at man binder sig til et par timer om ugen i et mere forpligtende forhold.

Herunder vil du kunne se de foreninger, organisationer og grupper, der søger efter flere frivillige hænder til arbejdet.

Der er brug for dig i det frivillige sociale arbejde og det er dejligt, at arbejde som frivillig. Man kan glæde andre medmennesker og gøre en god gerning - men man glæder også sig selv. Som frivillig får man gode og hyggelige oplevelser sammen med andre mennesker og man får nye bekendte og gode sociale netværk.

Hvis du har tid at give - får du gode oplevelser igen.

Hvis du er arbejsløs, førtidspensionist eller efterlønner skal du spørge i din a-kasse først - inden du begynder at lave frivilligt socialt arbejde. Man har lov til at deltage i frivilligt arbejde op til 15 timer om ugen - men - det er forskelligt hvordan reglerne tolkes - så derfor - spørg i den a-kasse først og få et skriftligt svar.

Du skal selv høre, om den gruppe / forening / organisation, som du bliver frivillig i, er omfattet af en forsikringsordning og om der er specielle krav, du som frivillig skal opfylde. Hvis du ikke er omfattet kan det være en god ide at tegne en fritids/ ulykkesforsikring og samtidig sikre, at de vil dække dig, hvis du kommer til skade i forbindelse med dit frivillige arbejde. Vi har ikke kendskab til, at der har været forsikringssager eller ulykker - men .....

I nogle tilfælde - hvor man kommer som frivillig i andres hjem - kan aktiviteten bede om, at de må hente straffeattest på dig - både for at beskytte den der skal have hjælp, men også for at beskytte dig.

Hvis du skal arbejde i med eller i forbindelse med børn, SKAL aktiviteten indhente en børneattest på dig. Du skal give lov til det elekktronisk via din e-boks. 

God fornøjelse med det frivillige sociale arbejde.

Som frivillig kan du altid henvende dig til Frivillighuset og få råd og vejledning - ingen spørgsmål er for små eller for store.....

Du kan også arbejde som frivillig med opgaver i Frivillighuset og du kan tilmelde dig på Frivillighusets tilkaldeliste.

Tilkaldelisten rummer personer, der har lyst til at hjælpe til engang imellem ved Frivillighusets arrangementer rundt omkring i Jammerbugt Kommune.

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009