August 2013

Det sker i august

04. 08. Kl. 14.00. Åbent hus. Fristedet. Kirkegade 26. Brovst.

05.08. Kl. 15.00 - 17.00. Hørecafe'. Høreforeningen Jammerbugt. Aktivitetscentret. Parkvænget. Fjerritslev. Her kan du møde ligestillede, og tale om de problemer man kan have som hørehæmmet, tinitus og menie'res ramte. Formand. Kim Østergaard Christensen. Tlf. 2889 3310. Mail.: kimchr1975@gmail.com

5.- 6.- 7.- og 8. august. Sommerskole. Saltum Husflid. Fårupvej 7 A. Saltum. Tilmelding til Sonja.: 2293 3302.

06.08. Kl. 14.00. Spil eftermiddag. Tirsdagsklubben Arentsminde. Langeslund skole. Arentsminde. Kaffe 5 kr. Medbring selv kop og brød.

06.08. Kl. 19.00 - 20.30. Vandretur ved Bratbjergsøerne. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen ved Bratbjergsøerne. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

07.08. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

07.08. Kl. 10.00 - 15.00. Åben Datastue. Ældre Sagen. Frivillighuset. Bredgade 39. Pandrup. Lær tekstbehandling, mail, nem ID. m.m. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Rose Jensen.: 9888 1617. mail: rose.jensen@pc.dk. Hvis du er forhindret i at deltage, så ring venligst dagen før.

07.08. Kl. 13.30. Udflugt til "Ellen Gades badehus i Blokhus. Ældre i bevægelse Aabybro. Mødested v/ Aabybro Hallen.

12.08. Kl. 19.00. Hyggeligt samvær. Fristedet. Kirkegade 26. Brovst.

13.08. Kl. 14.00. Spil eftermiddag. Tirsdagsklubben Arentsminde. Langeslund skole. Arentsminde. Kaffe 5 kr. Medbring selv kop og brød.

13.08. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i Blokhus Klitplantage. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved Blokhus busterminal, Møllevej. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

14. - 18. 08. Ferietur til Næstved. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerland. Vi skal bo på vandrehjem, - besøge Knuthenborg Dyrepark og på rundtur i det sydsjællandske landskab. Nærmere oplysning hos: Birgit Pedersen: Tlf. 9822 1198.

14.08. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

14.08. Kl. 10.00 - 15.00. Åben Datastue. Ældre Sagen. Frivillighuset. Bredgade 39. Pandrup. Lær tekstbehandling, mail, nem ID. m.m. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Rose Jensen.: 9888 1617. mail: rose.jensen@pc.dk. Hvis du er forhindret i at deltage, så ring venligst dagen før.

14.08. Kl. 14.00. Banko og kaffe. Efterløns - og seniorklubben. Torvestræde 10. Aabybro. Husk koppen

14.08. Kl. 15.30 - 17.30. Sorggruppe. Brovst Sports - og Kulturcenter. Kontakt.: Eva Sellin Mortensen. Tlf. 9821 2611.

18.08. Kl. 14.00. Åbent hus. Fristedet. Kirkegade 26. Brovst.

19.08. Kl. 19.00. Bankospil. Solbakkens venner. Brovst.

20.08. August - udflugt. Hune-Blokhus Pensionistforening. Kirkeladen. Nærmere info følger. Tilmelding nødvendig-

20.08. Kl. 9.30 - 12.00. "Marie Krøjer" Aabybro Senior Daghøjskole. Biersted Aktivitetscenter. Foredrag v/Mette Bøgh Jensen. Kaffe og brød 15 kr.

20.08. Kl. 14.00. Spil eftermiddag. Tirsdagsklubben Arentsminde. Langeslund skole. Arentsminde. Kaffe 5 kr. Medbring selv kop og brød.

20.08. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i "Hingelbjerge". Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen, Svinkløvvej efter Grønnestrandvej fra Tranum siden. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

21.08. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

21.08. Kl. 10.00 - 15.00. Åben Datastue. Ældre Sagen. Frivillighuset. Bredgade 39. Pandrup. Lær tekstbehandling, mail, nem ID. m.m. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Rose Jensen.: 9888 1617. mail: rose.jensen@pc.dk. Hvis du er forhindret i at deltage, så ring venligst dagen før.

21.08. Kl. 15.00 - 17.00. Demenscafe'. Fælleshuset. Simonivej 31. Pandrup. Deltagelse gratis. Kaffe m. v. 20 kr.

22.08. Kl. 15.00 - 18.00. Frivilligmarked for hele Jammerbugt - afholdes i parken på Bratskov i Brovst i 2013. Overrækkelse af årets Frivilligpris :-) Mere herom følger - men hold dig orienteret via ugeaviserne og facebook. For børn- Søren fra Det Flyvende Kuffertcirkus holder gøglerskole - og giver forestilling kl. 17. Karamelkastemaskine. Gratis hotdogs til alle - een pr. deltager. Kom og få en god snak med de frivillige sociale foreninger i Jammerbugt.

Alle er velkomne :-)

26.08. Kl. 19.00. Hyggeligt samvær. Fristedet. Kirkegade 26. Brovst.

26.08. Kl. 19.30 - 21.30. Støttegruppe for pårørende til sindslidelser. Frivillighuset Jammerbugt. Bredgade 39. Pandrup.

27.08. Kl. 14.00. Spil eftermiddag. Tirsdagsklubben Arentsminde. Langeslund skole. Arentsminde. Kaffe 5 kr. Medbring selv kop og brød.

27.08. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i Blokhus Klitplantage. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen før Blokhus Campingplads. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

28.08. Kl. 14.00 - 16.00. Demenscafe' Vest. Aktivitetscentret. Parkvænget 25. Fjerritslev. Deltagelse gratis, kaffe m.v. 20 kr.

28.08. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

28.08. Kl. 10.00 - 15.00. Åben Datastue. Ældre Sagen. Frivillighuset. Bredgade 39. Pandrup. Lær tekstbehandling, mail, nem ID. m.m. Deltagelse er gratis. Tilmelding til Rose Jensen.: 9888 1617. mail: rose.jensen@pc.dk. Hvis du er forhindret i at deltage, så ring venligst dagen før.

28.08. Kl. 14.00. "Ud i det blå". Efterløns - og seniorklubben. Aabybro. Besøg på gård 18, Vildmoseporten. Vi mødes derude kl. 14.00. Medbring kaffe.

29.08. Demenscafe'. Mødested.: Kirkecentret i Fjerritslev. Deltagelse gratis, kaffe m.v. 20 kr. Tilmelding ikke nødvendig. Frivillig leder. Eva Sellin Mortensen.: 7257 9030.

31.08. Kl. 13.30. Vandretur ved Overklitten sø, nær Rødhus. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen ved Rødhusvej/Bratbjergvej. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

31.08. Kursus i plantefarve. Saltum husflid. Fårupvej 7 A. Saltum. Tilmelding.: Sonja mobil.: 2293 3302.

.................................................

Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening. Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej. Formand Mogens W. Nielsen. Tlf. 9826 8589/2165 4425. aabn@bierstedaf.dk

Aabybro Senior Daghøjskole. Kl. 9.30 - 12.00 alle dage på Biersted Aktivitetscenter. Pr. gang 50 kr. for hele året 600 kr. Kaffe og brød 15 kr. Kontakt: Jørgen Hellum. Tlf. 9826 8465. i-j-hellum@mail.dk

Biersted Aktivitetscenter. Stationsvej 51, Biersted. Centerråd: Jørgen Hellum tlf. 9826 8465. Grethe Dragsbæk tlf. 9824 2360. Egon Larsen tlf. 98241163. Henning Larsen tlf. 9826 8482. Mogens Nielsen tlf. 9826 8589. Biersted Aktivitetscenter har mange forskellige aktiviteter, bla. billard, læsekreds m. m. m. Kontakt for yderligere info.

Birkelse Plejecenters Vennekreds. Kontakt.: Anne Mie Bang Pedersen. Tlf.: 9824 3261/2960 1548.

Demenscafe' Nord & Vest. Frivillig leder Eva Sellin Mortensen (Pensioneret fysioterapeut og psykoterapeut, MPF). Kontakt ang. Demenscafe'en: Frivillighuset Jammerbugt. Bredgade 39. Pandrup. Tlf. 7257 9030. Tirsdag - fredag Kl. 9.30 - 12.00. Deltagelse gratis. Kaffe m.v. 20 kr.

Efterløns - og Seniorklubben Aabybro. Kontakt: Doris Jensen 9824 4615.

Fjerritslev Pensionistforening. Formand Erling Thimm. Tlf. 2220 9605.

Fodslaw Jammerbugten. Formand.: Erik Christensen. Tlf. 2688 0021. Mail.: erik@aabynet.dk

Hune Blokhus Pensionistforening. Formand Jørgen Vinther Nielsen Tlf. 9817 3848/2143 2220

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland. Alle arrangementer afholdes på: Beskyttet Værksted. Frederik d. VIIs Alle' 15. Løgstør. Formand.: Jytte Jensen. Tlf.: 9866 3184.

Kamillus Jammerbugt. Besøgsven til uhelbredeligt syge i eget hjem. En besøgsven støtter og aflaster hos uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende, Den frivillige besøgsven tilbyder besøg minimum 1 gang pr. uge af op til 3 timers varighed. Kontakt.: Bente Ågren. Tlf.: 982404855 / 21436624.

Lerup/Tranum Pensionistforening. Formand.: Ingelise Kjærsgaard. Tlf. 9823 5012 / 3023 9460.

Saltum Husflid. Medlemspris 150 kr. pr. år. Kontakt formand: Sonja F. Pedersen tlf. 2293 3302. mail: sfinnerup@mail.dk

Solbakkens Venner i Brovst. Kontaktperson: Ole Jensen, tlf.: 9823 8482. Solbakkens Venner er en Vennekreds for beboerne på Solbakken i Brovst. Har du lyst til at hjælpe til?

Sorggruppe. Et frivilligt tilbud til yngre voksne med børn, der har mistet en ægtefælle eller samlever. Mødested Brovst Sports - og Kulturcenter (Brovsthallen). Kontakt.: Eva Sellin Mortensen. Tlf. 9821 2611. Første gang du ønsker at deltage, er det nødvendigt at du tilmelder dig senest dagen før. Maksimum 8 deltagere i hver gruppe.

Støttegruppe for pårørende til personer med sindslidelse. Kontakt: Frivillighuset Jammerbugt tlf. 7257 9030.

Tirsdagsklubben i Arentsminde. Kontakt.: Marna Hansen. Tlf. 9823 8446. Tirsdagsklubben er et mødested for efterlønnere og pensionister i Arentsminde og omegn.

Tranum Aktivisterne. Gymnastik og socialt samvær. Onsdage Kl. 10.00 - 11.30. + 60 samt andre der har lyst. Kontingent 25 kr. pr. måned. Kontakt: Grethe Steffensen tlf. 9823 5231.

Ældre hjælper ældre. Er der noget du har brug for en tjeneste til, så henvend dig trygt til os i Ældre hjælper ældre. Vi har mulighed for at hjælpe dig med.: Praktiske opgaver, småindkøb, ledsage til lokale byture, lægebesøg, Læse aviser, Aflastning til ægtefælle eller til en syg eller dement. Tilbuddet er et supplement til kommunens og andres indsats.

Kontakt.: Koordinator Walther Lundis. Tlf. 9824 7610 mobil. 2530 0344.

Ældre i bevægelse Aabybro. Kontakt Marie Albrektsen 9824 1205. Nye medlemskort 2013. 50,00 kr. for hele året.

Ældresagen Fjerritslev. Formand Kaj Bertelsen Tlf. 9821 2041/21798741. kajb@cdnet.dk

Ældresagen Pandrup. Kontakt. Rose tlf. 9888 1617

Ældresagen Pandrup - Besøgstjeneste. Kontakt.: Jette Christensen. Tlf. 9020 4570.

3 F's Efterløns og Seniorklub i Pandrup. Kontakt Grethe Tut Willadsen. tlf.: 9824 6397. Medlemmer deltager gratis i de almindelige arrangementer. Der betales for deltagelse på turene, - tilmelding til turene hos Sigrid tlf. 9824 7409.

Kaffe og kage koster kr. 15.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009