Juli 2013

Det sker i juli

01.07. Kl. 15.00 - 17.00. Hørecafe'. Høreforeningen Jammerbugt. Aktivitetscentret. Parkvænget. Fjerritslev. Her kan du møde ligestillede, og tale om de problemer man kan have som hørehæmmet, tinitus og menie'res ramte. Formand. Kim Østergaard Christensen. Tlf. 2889 3310. Mail.: kimchr1975@gmail.com

02.07. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i Blokhus Klitplantage. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen før Blokhus Campingplads. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

03.07. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

06. - 07. 07. "Veterantræf i Egnssamlingen" Lerup/Tranum Pensionistforening.

09.07. Kl. 19.00 - 20.30. Vandretur på Gjøl og omegn. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen på Gjøl Havn. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

10.07. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

16.07. Kl. 10.15. Banko. Biersted Plejecenters Vennekreds. Biersted Plejecenter.

16.07. Kl. 13.00-16.00. LEGEDAG for børn og barnlige sjæle i Frivillighuset, Bredgade 39, Pandrup - eller rettere - på Markedspladsen bagved Frivillighuset. Se programmet i ugeaviserne. Alle er velkomne - børn i følge med voksne - og der er voksenparkering med kaffe og kage :-) Hele arrangementet er gratis - så kom og hyg Jer sammen med frivillige fra de fire arrangerende foreninger.

16.07. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i Blokhus Klitplantage. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen før Blokhus Campingplads. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

17.07. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

18.07. Kl. 12.30. "Seniorfrokost". Lerup/Tranum Pensionistforening.

23.07. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i "Lille Norge Nord". Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen. Lille Norge Nord. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

24.07. Kl. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

27.07. Kl. 14.00. Indvielse af Fristedet. Fristedet. Kirkegade 26. Brovst. Alle er velkomne.

29. 30. 31. - 07. Kl. 19.00. "Fiskenet" 3 aftener med Johny Noer. Fristedet. Kirkegade 26. Brovst.

30.07. Kl. 19.00 - 20.30. Sommermotion i Blokhus Klitplantage. Fodslaw Jammerbugten. Vi mødes ved P. pladsen før Blokhus Campingplads. Kaffe og kage efter turene 12 kr.

31.07. KL. 10.00 - 11.30. Gymnastik og socialt samvær. Tranum Aktivisterne. Transitten v. Tranum Skole. Medbring vand og godt humør.

.........................................................

Aabybro, Biersted, Nørhalne og Gjøl Pensionistforening. Biersted Aktivitetscenter, Stationsvej. Formand Mogens W. Nielsen. Tlf. 9826 8589/2165 4425. aabn@bierstedaf.dk

Biersted Aktivitetscenter. Stationsvej 51, Biersted. Centerråd: Jørgen Hellum tlf. 9826 8465. Grethe Dragsbæk tlf. 9824 2360. Egon Larsen tlf. 98241163. Henning Larsen tlf. 9826 8482. Mogens Nielsen tlf. 9826 8589. Biersted Aktivitetscenter har mange forskellige aktiviteter, bla. billard, læsekreds m. m. m. Kontakt for yderligere info.

Efterløns - og Seniorklubben Aabybro. Kontakt: Doris Jensen 9824 4615.

Fjerritslev Pensionistforening. Formand Erling Thimm. Tlf. 2220 9605.

Fodslaw Jammerbugten. Formand.: Erik Christensen. Tlf. 2688 0021. Mail.: erik@aabynet.dk

Hune Blokhus Pensionistforening. Formand Jørgen Vinther Nielsen Tlf. 9817 3848/2143 2220

Hjernesagen i Jammerbugt og Vesthimmerland. Alle arrangementer afholdes på: Beskyttet Værksted. Frederik d. VIIs Alle' 15. Løgstør. Formand.: Jytte Jensen. Tlf.: 9866 3184.

Kamillus Jammerbugt. Besøgsven til uhelbredeligt syge i eget hjem. En besøgsven støtter og aflaster hos uhelbredeligt syge, døende og deres pårørende, Den frivillige besøgsven tilbyder besøg minimum 1 gang pr. uge af op til 3 timers varighed. Kontakt.: Bente Ågren. Tlf.: 982404855 / 21436624.

Lerup/Tranum Pensionistforening. Formand.: Ingelise Kjærsgaard. Tlf. 9823 5012 / 3023 9460.

Saltum Husflid. Medlemspris 150 kr. pr. år. Kontakt formand: Sonja F. Pedersen tlf. 2293 3302. mail: sfinnerup@mail.dk

Solbakkens Venner i Brovst. Kontaktperson: Ole Jensen, tlf.: 9823 8482. Solbakkens Venner er en Vennekreds for beboerne på Solbakken i Brovst. Har du lyst til at hjælpe til?

Sorggruppe. Et frivilligt tilbud til yngre voksne med børn, der har mistet en ægtefælle eller samlever. Mødested Brovst Sports - og Kulturcenter (Brovsthallen). Kontakt.: Eva Sellin Mortensen. Tlf. 9821 2611. Første gang du ønsker at deltage, er det nødvendigt at du tilmelder dig senest dagen før. Maksimum 8 deltagere i hver gruppe.

Ældre i bevægelse Aabybro. Kontakt Marie Albrektsen 9824 1205. Nye medlemskort 2013. 50,00 kr. for hele året.

Ældresagen Fjerritslev. Formand Kaj Bertelsen Tlf. 9821 2041/21798741. kajb@cdnet.dk

Ældresagen Pandrup. Kontakt. Rose tlf. 9888 1617

Ældresagen Pandrup - Besøgstjeneste. Kontakt.: Jette Christensen. Tlf. 9020 4570.

Tranum Aktivisterne. Gymnastik og socialt samvær. Onsdage Kl. 10.00 - 11.30. + 60 samt andre der har lyst. Kontingent 25 kr. pr. måned. Kontakt: Grethe Steffensen tlf. 9823 5231.

Birkelse Plejecenters Vennekreds. Kontakt.: Anne Mie Bang Pedersen. Tlf.: 9824 3261/2960 1548.

Efterløns - og Seniorklubben Aabybro. Kontakt: Doris Jensen 9824 4615.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009