Frivillige sociale foreninger

Foreninger, grupper, organisationer og enkeltpersoner, der udfører frivilligt socialt arbejde kan melde sig ind i Frivillighuset. Medlemsskab er gratis og man kan til enhver tid melde sig ud eller ind. Begge dele sker skriftligt til Frivillighuset. Se kontaktoplysninger i højre side.

Når Frivillighuset modtager en ansøgning om indmeldelse, er det Frivillighusets bestyrelse, der på et møde afgør, om den gruppe, der gerne vil være medlem, nu også er en frivillig social gruppe, forening eller organisation. Afgørelsen træffes efter socialministeriets retningslinier.

Medlemmer af Frivillighuset kan stille med to repræsentanter til repræsentantskabsmødet, der afholdes hvert år i marts. På mødet vælges Frivillighusets bestyrelse.

Til venstre er alle de indmeldte organisationer, foreninger og grupper oplistet alfabetisk. Brug listen til at finde kontaktoplysninger så du kan komme videre. Hvis du oplever problemer med at få kontakt, så ringer du bare til Frivillighuset, der vil hjælpe med at løst det. 

Hvis du har lyst til at deltage i / melde dig ind i nogle af grupperne, kan du finde telefonnumre og måske e-mailadresse - og derigennem få mere at vide om den enkelte gruppes formål og programmer.

Hvis du har lyst til at arbejde med frivilligt socialt arbejde, vil du kunne vælge en organisation ud fra listen, eller du kan under "Bliv frivillig" se, hvem der søger frivillige og hvilke opgaver, du vil kunne melde dig til at være med til at løse.

Når man vælger at hjælpe andre, glæder man ikke alene andre, men også sig selv, for arbejdet giver gode venskaber, netværk og spreder glæde i dagligdagen.

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009