Ældre hjælper Ældre Jammerbugt.

- vi hjælper hinanden i Jammerbugt.

Hvad omfatter tilbuddet ?

Er der noget, du har brug for en mindre tjeneste til, så henvend dig roligt til os i Ældre hjælper Ældre.

Vi har mulighed for at hjælpe dig med for eksempel:

- praktiske småopgaver, som at skifte en sikring eller en pære i lysekronen eller at plante blomster om.

- småindkøb, som for eksempel et ugeblad eller friskt brød.

- ledsage til lokale byture og offentlige kontorer, gåture til og fra ældrecentre, tage med til sygehus, til speciallæge eller tandlæge.

- læse aviser og breve eller historier højt.

- aflastning til ægtefælle til en syg eller dement.

De frivillige ældrehjælpere udfører ikke hjemmehjæpernes eller andres arbejde, men de frivillige tager gerne bud med. Tilbuddet er altså et supplement til kommunens og andres indsats.

Hvem er de frivillige ældrehjælpere?
Det er modne mennesker, pensionister og efterlønsmodtagere, som har lyst og overskud til at bruge tid på frivilligt arbejde til gavn for ældre i Jammerbugt.

Tavshedspligt.
De frivillige ældrehjælpere har tavshedspligt om alle personlige oplysninger, som de bliver bekendt med hos brugerne.

Hvor ofte?
Det aftales mellem ældrehjælperen og den ældre, som ønsker hjælpen.

Hvad koster det ?
Tilbuddet er gratis og udføres af frivillige ældre.

Hvem kan kontakte de frivillige ældrehjælpere?
Det kan den ældre selv - hjemmeplejen - lægen - familien - venner - naboen - præsten, men naturligvis altid efter aftale med den ældre, som ønsker en frivillig hjælper.

Ønsker du at vide mere kontakt gerne:

Walter Lundis

Tlf: 9824 7610 / 2530 0344

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009