Ældre Sagens Besøgstjeneste i Aabybro

Ensomheden kan være stor hos ældre og syge, der ikke har mulighed for at komme ud fra eget hjem serlig meget. En stor gruppe frivillige yder en stor indsats som frivillige besøgsvenner til disse ældre. Besøgsvennerne bruger et par timer om ugen til opgaven og som de selv siger: "Det kan man sagtens få tid til - og det er helt utroligt alt det man får igen". De ældre er glade for at få besøg. Under besøget kan man - med Peter Sommers ord - bare snakke ! Nogle vælger også at spille kort eller hvad der nu passer besøgsvennerne.

Hvis du vil vide mere - eller hvis du selv vil have eller vil være besøgsven

- så kontakt:

Linda Norvin,

Tlf.: 5114 5021

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009