Ældre Sagens Besøgstjeneste i Brovst

Ensomheden kan være stor hos ældre og syge, der ikke har mulighed for at komme ud fra eget hjem så meget. En stor gruppe frivillige yder en stor indsats som frivillige besøgsvenner til disse ældre. Besøgsvennerne bruger et par timer om ugen til opgaven og som de selv siger: "Det kan man sagtens få tid til - og det er helt utroligt alt det man får igen". De ældre er glade for at få besøg. Under besøget kan man - med Peter Sommers ord - bare snakke ! Nogle vælger også at spille kort, eller hvad der nu passer besøgsvennerne.

Vi har ca. 14 besøgsvenner, der efter aftale, besøger deres besøgsmodtagere.

Ældresagen afholder en årlig udflugt samt julefrokost for både besøgsvenner og modtagere.

Hvis du vil vide mere - eller hvis du selv vil have eller vil være besøgsven - så se på denne hjemmeside under " Bliv Frivillig",

eller kontakt:

Inga Jensen

på tlf.: 9823 1364.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009