Ældre Sagens Besøgstjeneste i Fjerritslev

Ensomheden kan være stor hos ældre og syge, der ikke har mulighed for at komme ud fra eget hjem så meget. Ældre Sagens Besøgstjeneste i Fjerritslev tager ud og spreder hygge og glæde i disse hjem.

En stor gruppe frivillige yder en stor indsats som frivillige besøgsvenner til disse ældre.

I Fjerritslev besøger 54 besøgsvenner ugentlig 56 besøgsmodtagere.

Besøgsvennerene bruger et par timer om ugen til opgaven og som de selv siger: "Det kan man sagtens få tid til - og det er helt utroligt alt det man får igen". De ældre er glade for at få besøg. Under besøget kan man - med Peter Sommers ord - bare snakke ! Nogle vælgere også at spille kort eller hvad der nu passer besøgsvennerne.

Kontakt

Alice Andreasen

tlf.: 4042 5216 / 9822 3197

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009