Ældre Sagens Besøgstjeneste i Pandrup

Social/humanitær afd. under Ældresagen.

Ensomheden kan være stor hos ældre og syge, der ikke har mulighed for at komme ud fra eget hjem så meget. En stor gruppe frivillige yder en stor indsats som frivillige besøgsvenner til disse ældre. Besøgsvennerne bruger et par timer om ugen til opgaven, og som de selv siger: "Det kan man sagtens få tid til - og det er helt utroligt alt det man får igen". De ældre er glade for at få besøg. Under besøget kan man - med Peter Sommers ord - bare snakke ! Nogle vælger også at spille kort, eller hvad der nu passer besøgsvennerne.

Hvis du vil vide mere - eller hvis du selv vil have, eller vil være besøgsven - så se på denne hjemmeside under " Bliv Frivillig".

Ønsker du at vide mere kontakt:

Jette Christensen

Tlf: 9820 4570

 

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009