Birkelse Plejecenters Vennekreds Aabybro

Birkelse Plejecenters Vennekreds består af frivillige, der laver arrangementer til glæde for de ældre på Birkelse Plejecenter.

 

Birkelse Plejecenters Vennekreds blev stiftet i 1986.

Enhver som ønsker at blive medlem, har mulighed for det.

Foreningens formål er:

-At være til hjælp for plejecentrets beboere, deres pårørende samt plejecentrets personale, når og hvor det er muligt.

- At hjælpe til at uddybe kontakten mellem beboerne og deres gamle venner og slægtninge - herunder oplysning om aktiviteter, der er på plejecentret.

-At aktiverere og underholde beboerne f. eks. med sangaftner, underholdning, bankospil, køreture, oplæsning m.v.

-At få så mange som muligt med i arbejdet for plejecentrets beboere via annoncering, kontingent, foreningsblad osv.

Foreningen udgiver 3 gange årligt "Den lille budbringer", som er et foreningsblad.

Bladet bliver trykt i 750 eksemplarer og omdeles i Birkelse og omegn til alle husstande. Bladet indeholder oplysninger om foreningsaktiviteter,l aktiviteter der sker og er sket på plejecentret. Artikler om 90 års fødselarer samt foreningsprogram og aktiviteter i Birkelse Pensionistforening, Lokalhistorisk forening for Vedsted og omegn og Birkelse Borgerforening.

Hvis du har lyst til at deltage i vores arbejde omkring plejecentret og dets beboere,

så er du velkommen til at kontakte 

Formand, Anne Mie Bang Pedersen, tlf. 9824 3261 / 2960 1548

 

Der er altid brug for et par hjælpende hænder.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009