Dansk Blindesamfund - Klub 21 - Brovst

Dansk Blindesamfund har en aktiv lokalafdeling i Jammerbugt. Foreningen afholder arrangementer for blinde og svagtseende og deres pårørende.

For yderligere information

Kontakt:

Else Aaved: 21 75 54 82

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009