DFUNK

DFUNK er Dansk Flygtningehjælps gruppe hvor unge hjælper andre unge. Den retter sig både mod unge med flygtninge / indvandrerbaggrund og mod etniske danske unge. Sammen finder de fællesskab og rum til at tale sammen om det de måske finder svært.

DFUNK har haft en ren lokalgruppen i Jammerbugt, men grundet faldende antal lokale unge, mødes gruppen som regel i Aalborg. Der afholdes dog ind imellem arrangementer i Jammerbugt. 

kontakt: Frivillighuset Jammerbugt for yderligere information på 7257 9030 - formiddage.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009