Danske Handicaporganisationer - DH

Danske Handicaporganisationer Jammerbugt - er en paraplyorganisation, som dækker de lokale patient/ invalideorganisationer.

DH er en paraplyorganisation for 32 invalideorganisationer på landsplan. I Jammerbugt Kommune har 13 invalideorganisationer tilsluttet sig kommuneforeningen. Man bliver medlem ved at melde sig ind i én af de 13 organisationer. Alle er frivillige og ulønnede.

De 13 invalideorganisationer er:

Hjernesagen
Dansk Epilepsiforening
Dansk Blindesamfund 21. kreds
LEV
Dansk Handicap Forbund
PTU
Gigtforeningen
LBH (Landsforeningen for bedre hørelse)
Landsforeningen autisme
Scleroseforeningen
Spastikerforeningen
Diabetesforeningen
SIND

DH indstiller / udpeger de 5 personer, der sidder i Jammerbugt Kommunes Handicapråd.
De øvrige 5 udpeges af Jammerbugt Kommune.

DH udpeger / indstiller 2 personer til Det lokale Beskæftigelsesråd.
De øvrige medlemmer kommer fra kommunalbestyrelsen, LO, FTF, DA, PLO m.v.

Formålet med DH er, at være den organisation, der varetager "de svages" interesser i kommunen, hvilket sker igennem Handicaprådet og det lokale Beskæftigelsesråd. DH arrangerer herudover temadage og foredrag med spændende relevanter emner samt kurser for medlemmerne.

DH har både brug for flere medlemmer og for frivillige til at løse forskellige opgaver, så hvis du har lyst til at give en hånd med eller hvis du er medlem af én af de 13 organisationer

så kan du kontakte:

Allan Jensen, tlf.: 2611 2221

mail: allanjensen@mail.dk

 

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009