Diabetes Jammerbugt Lokal komite

Diabets kan ramme alle. Hvis du er patient eller pårørende er Diabetesforeningen noget for dig - hvis du har brug for oplysninger eller samvær med andre diabetikere.

Diabetes, som er en kronisk sygdom, rammer flere og flere. 225.000 mennesker har konstateret diabetes, men det skønnes at yderligere 200.000 personer alene i Danmark har diabetes, uden at vide det.

Med kommunalreformen er ansvaret for en række opgaver af stor betydning for diabetikere indendor sundhedsområdet overført til de nye kommuner. Samtidig har Diabetesforeningen oprettet en lokal komite' for hver af de nye storkommuner.

Diabestesforeningens lokale repræsentanter i Jammerbugt Lokalkomite' er en gruppe af personer, som alle har diabetes inde på livet, og som ved, hvor svært, det kan være, at holde rede på alle de forhold, man som diabetiker skal tage sig i agt for.

På lokalt plan arbejder vi på at udbrede oplysning og information om diabetes. Det sker gennem kurser, foredrag, arrangementer samt distribution af Diabetesforeningens mange oplysende publikationer, pjecer, hæfter, bøger m.v. som ikke blot er relateret til diabetikere, men også til mennesker, som ønsker at leve - og ikke mindst at spise sundt.

 

For mere information - kontakt:

K.B.Edelskov på tlf. : 4040 4144

eller se landsforeningens hjemmeside www.diabetesforeningen.dk

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009