Jammerbugtens Tværkulturelle Venskabsforening

Jammerbugts Tværkulturelle Venskabsforening arbejder med venskab på tværs af kultur, religion, race og nationalitet.

Foreningen har til formål:

 • At udvikle venskaber / bekendtskaber og fremme forståelsen mellem mennesker med forskellig etnisk og kulturel baggrund.
 • At fremme forståelsen for menneskers pligter og rettigheder i et demokratisk samfund.
 • At være bindeled mellem mennesker med forskellig etnisk og kulturel baggrund til erhvervslivet og foreninger.

JTVF er:

 • En forening, hvor flygtninge og indvandrere kan mødes med danskere på tværs af race, religion og politisk overbevisning.
 • En forening, hvor venskaber knyttes på tværs af kulturer.
 • En forening, hvor mennesker mødes uden fordomme.
 • En forening - også for dig.

Venskabsforeningen:

 • Har lokale afdelinger i Pandrup, Åbybro og Fjerritslev.
 • Afholder både lokale og fælles arrangementer (sammenkomster, udflugter mm).
 • Som medlem kan du deltage i alle arrangementer. De er som regel gratis eller med en lille egenbetaling.
 • Som medlem har du mulighed for at præge vores program.

Lokalafdelinger og aktiviteter:
Foreningen har afdelinger i Fjerritslev, Pandrup og Aabybro.

 

 • I de 3 lokalområder afholdes mødeaftener, hvor alle er velkomne, desuden kan lokalafdelingerne afholde andre lokale arrangementer.
 • I alle lokalafdelingerne er der frivillige, som gerne vil hjælpe med lektier – både fra skole, sprogskole og VUC.
 • Vi hjælper gerne med breve, skemaer, ansøgninger og lignende.
 • Der er altid nogen at snakke med om det du har lyst til.
 • Der er plads til både børn og voksne.
 • Der er altid kaffe / te og saftevand.

 

Sponsormidler modtages med stor tak!

Kontaktpersoner og mødesteder i lokalafdelingerne:

Fjerritslev:

Mødested: Dagplejernes Legestue, Grønnegade 1, Fjerritslev.
Hver tirsdag kl. 18.30 - 20.30
Poul Sørensen, tlf.: 3514 55 37

Aabybro:

Bente Martinsen, tlf.: 98 24 15 28 / 29 25 11 28
Mødested: Bredgade 39 i Pandrup.
Den 3. mandag i hver måned kl. 19.00 – 21.00.

Pandrup: Else Marie, Tlf 98 24 58 51 / 40 60 58 51

Medlemskab:

* tegnes i den enkelte lokalforening.
* giver adgang til alle arrangementer, både lokale og fælles.
* Lokalafdelingen oplyser gerne om arrangementer og om, hvad der sker i venskabsforeningen.

Kontingent:
Der kan tegnes 4 forskellige former for medlemskab i JTVF, nemlig:
* Personligt medlemskab, der (2007) koster 50,- kr. om året.
* Familiemedlemskab, der (2007) koster 100,- kr. om året.
* Foreningsmedlemskab, der (2007) koster 500,- kr. om året.
* Firmamedlemskab, der (2007) koster 1000,- kr. om året.

Formand:

Att.: Formand Else Marie Nielsen Tlf.: 98 24 58 / 40 60 58 51

Du er velkommen – uanset om du er medlem eller ej.

Vi har altid brug for flere frivillige til arbejdet.

 

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009