Kamillus Jammerbugt

Kamillus Jammerbugt er en besøgstjeneste for uhelbredeligt syge i eget hjem

Kamillus Jammerbugt tilbyder en besøgsven til uhelbredeligt syge i eget hjem. 

Kernen er nærvær og adspredelse.

Besøgsvennen kan:
 - være hos den syge, hvis pårørende har brug for et pusterum
 - lytte og tale med den syge og de pårørende
 - Gå eller køre ture med den syge
 - Læse højt
 - Bare være til stede
 - Våge

Den frivillige besøgsven tilbyder:
Besøg minimum 1 gang om ugen og op til 3 timers varighed.

Den frivillig kan gå på besøg:
 - I eget hjem
 - På plejehjem
 - På sygehus

Den frivillige tilbyder besøg:
Med kort varsel, dag og aften. 

 

Besøgstjenesten bygger på et samarbejde mellem professionelle og frivillige.

Kamillus Jammerbugt samarbejder med:
 - Palliationssygeplejerskerne på Regionens sygehuse.
 - Det palliative team ved Aalborg sygehus
 - Det palliative team med Thisted / Mors sygehus
 - Sygeplejerskerne ved Jammerbugt Kommunes Hjemmepleje
 - Kammillianergårdens Hospice oog Hospice Vendsyssel
 - Lægehusene i Jammerbugt Kommune. 

Har du et ønske om at få besøg af en af de frivillige fra Kamillus Jammerbugt:
Henvend dig til palliationssygeplejerskerne eller sygeplejerskerne i Jammerbugt Kommunes Hjemmepleje - eller direkte til Kamillus Jammerbugts Frivilligkoordinator. 

Hvad er Kamillus?
Kamillus Jammerbugt er en støtteforening for hospice og udfører frivillig besøgs- og vågetjeneste. 

De frivillige er:
Kvinder og mænd, der af lyst, interesse og overskud, ønsker at tilsidesætte egne behov - og møde et medmenneske åbent of fordomsfrit. 

De frivillige har været igennem en antagelsessamtale og de er godkendt af Kamillus Jammerbugts frivilligkoordinator. 

De frivillige har tavshedspligt.

Frivilligkoordinator


Ønsker du mere information kontakt:

Bente Ågren

Tlf.: 9824 4855 / 2143 6624

 

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009