Socialpsykiatriens BrugerrådRådets opgave er at repræsentere brugerne i forskellige sammenhænge og at være talerør for brugerne.

Brugerrådet holder møde hver tredje måned. Brugere af socialpsykiatriens tilbud kan rette henvendelse til Brugerrådsrepræsentanterne fra de enkelte væresteder, hvis der er emner, de ønsker skal diskuteres. På hvert værested hænger en plakat, hvor man kan se, hvem den lokale repræsentant er.

 

Kontakt:

Laila Helle Larsen

 Tlf: 9392 1402

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009