Bestyrelsen 2020-21

Frivillighuset er en selvstændig forening, med en valgt bestyrelse. Bestyrelsen vælges hvert år i marts på repræsentantskabsmødet, hvor der deltager repræsentanter fra de 120 medlemsgrupper fra det frivillige sociale arbejde. Frivillighusets formand er Steen Andersen, tlf: 61662115 Næstformand Grethe Dragsbæk Kasserer Allen Jensen. Menige medlemmer: Liselotte Jacobe Brian Skøtt Jette Wagner Lone-Marie Bossen

Bestyrelsen valgt i 2018 fungerer indtil der bliver valgt ny på det kommende repræsentantskabsmøde i efteråret 2021. Grundet Covid 19 var det desværre umuligt at afholde repræsentantskabsmøde i 2020

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009