Evaluering af Frivillighuset i Jammerbugt forår 2008

Frivillighuset i Jammerbugt var oprindeligt et treårigt projekt. Starten af projeket blev dog udskudt til september 2006 hvorfor evalueringsrapporten kun dækker en evaluering af de afholdte aktiviteter indtil foråret 2008 - altså halvdelen af den oprindelige projektperiode.

Du kan se evalueringsrapporten her.

Det skal bemærkes, at Frivillighuset pt. har 120 foreninger og organisationer som medlemmer og at kommunalbestyrelsen har besluttet at Frivillighuset fortsætter i årene fremover. Vores samarbejdsaftale gælder også hele 2021 hvorefter den skal fornys.

Vi har netop haft 10 års jubilæum i 2016.

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009