Forhistorien om Frivillighuset i Jammerbugt

Forhistorien om Frivillighuset i Jammerbugt En gruppe repræsentanter fra de frivillige sociale grupper ønskede allerede i begyndelsen af 2004, at der ville blive oprettet et frivilligcenter i den kommende Jammerbugt Kommune. De fleste andre kommuner i Danmark har enten et eller flere frivilligcentre indeholdende en frivilligdel og en selvhjælpsdel - og de der endnu ikke har et frivilligcenter har stadig mulighed for at få forsøgsmidler til at udvikle et.

Der blev samlet tilkendegivelser ind fra områdets frivillige sociale foreninger, i 2005 blev der søgt om en bevilling i Socialministeriet for at få beskrevet projektet og der blev nedsat en styregruppe.

Styregruppen bestod af en frivillig repræsentant fra hver af de 4 "gamle" kommuner og lederne af de tre Sund By Butikker. Det beskrivende arbejde resulterede i en ansøgning - godkendt af det daværende sammenlægningsudvalg - skrevet i samarbejde mellem kommunen og styregruppen, men med den kommende Jammerbugt Kommune som bevillingshaver. Ansøgningen blev sendt til en særlig udviklingspulje under PUF til at støtte etablering af nye frivilligcentre med.

Fra puljen blev der bevilget godt 2 millioner kroner, som sammen med tilskuddet fra Jammerbugt Kommune, har udgjort det økonomiske fundament for Frivillighuset indtil udgangen af 2008. Frivillighuset Jammerbugt begyndte sit arbejde d. 6. september 2006.

I 2009 blev Frivllighuset tildelt nødhjælp fra en statslig pulje under PUF samt kommunalt tilskud. Fra 2010 kom der en ny statslig grundfinanciering af alle landets frivillighuse - denne pulje fik vi besked fra i december 2010, om at vi var omfattet fra samme år og i årene frem. Men inden da var vi nødt til at reorganiser os, hvilket der gik meget tid med i 2010.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober 2010 vedtog de fremmødte enstemmigt de nye vedtægter, der betyder, at Frivillighuset i Jammerbugt er blevet en selvstændig og uafhængig forening. Samtidig har Frivillighuset indgået en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune. Både vedtægter og samarbejdsaftale har været til behandling i såvel socialudvalget, som økonomiudvalget og i selve kommunalbestyrelsen. Og Frivillighuset Jammerbugt fortsætter i årene fremad. Vi sad i midlertidige lånte  lokaler i Aabybro og nu kunne vi begynde at tænke på at få egne lokaler. 

Foreningen Frivillighuset i Jammerbugt indgik aftale om at leje den gamle tekniske skole i Pandrup af Pandrup Borgerforening. Her er der plads til såvel kontoret, som til de frivillige sociale gruppers aktiviteter i form af møder og arrangementer. Frivillighuset flyttede til Bredgade 39 i Pandrup midt i november 2010 og det nye Frivillighus blev indviet d. 6. maj 2011.

Huset har været i drift siden. Det bruges årligt til ca. 400 møder (2019) og de frivillige er glade for det - særligt efter der kom en lift på bagtrappen. Der er desværre ikke lift til 1. sal, men trinene er så lave, at man kan trække en alm. kørestol op. 

i 2019 omfatter de ansatte en leder, en halvtids adm. medarbejder og en medarbejder på 14 timer. Der kommer faste frivillige og har deres opgaver i huset hver uge - og en masse frivillige har opgaver ind imellem. Nogle arbejder frivilligt for at hjælpe de 120 foreninger med kørsel med trailer eller klaverspil til fællessang. Og ellers har vi en laaaaaang tilkaldeliste til store arrangementer. Bestyrelsen er hvert år til dialogmøde med Jammerbugt Kommunes social- og sundhedsudvalg.

I 2018 blev der indledt et kvalitetssikringsarbejde fra ministeriets side som har fået konsekvenser for, vores tidsforbrug - og som retter sig mod vores grundbevilling fra staten. Da der i 2019 blev valgt en ny regering - og SATSpuljen opløst -så fremtiden ikke alt for sikker ud - da det var der, vores bevilling lå. Men - i 2020 kom vi på finansloven og får nu vores statslige bevilling derfra. Får og får er så meget sagt - der hører et uhyre administrativt arbejde med inden midlerne er i hus. 

I 2020 kom Covid 19 - og vores arbejde blev lukket ned - men vi lavede nødberedskab, hyggekaffe udendørs, fællessang og alt det, som omstændighederne tillod. 

Vores lejekontrakt i Pandrup udløber vedudgangen af 2021 - og det gør vores samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune også, men vi ser frem til 2022 med fortrøstning. Rigtigt mange af foreningerne har brug for hjælp til de nye ting men vi oplever desværre flere, der lukker på grund af digitaliseringen, hvidvaskningsreglerne, bankgebyrer, CVR registrering og så videre - alt sammen noget administrativt, som er irrelevant for foreningernes frivillige arbejde, men som de bliver pålagt - og nogle giver desværre op. I Frivillighuset har vi brugt rigtigt meget tid på dette i 2019 -21 og kommer også til det fremadrettet. 

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009