Forhistorien om Frivillighuset i Jammerbugt

Forhistorien om Frivillighuset i Jammerbugt En gruppe repræsentanter fra de frivillige sociale grupper ønskede allerede i begyndelsen af 2004, at der ville blive oprettet et frivilligcenter i den kommende Jammerbugt Kommune. De fleste andre kommuner i Danmark har enten et eller flere frivilligcentre indeholdende en frivilligdel og en selvhjælpsdel.

Der blev samlet tilkendegivelser ind fra områdets frivillige sociale foreninger, i 2005 blev der søgt om en bevilling i Socialministeriet for at få beskrevet projektet og der blev nedsat en styregruppe.

Styregruppen bestod af en frivillig repræsentant fra hver af de 4 "gamle" kommuner og lederne af de tre Sund By Butikker. Det beskrivende arbejde resulterede i en ansøgning - godkendt af det daværende sammenlægningsudvalg - skrevet i samarbejde mellem kommunen og styregruppen, men med den kommende Jammerbugt Kommune som bevillingshaver. Ansøgningen blev sendt til en særlig udviklingspulje under PUF til at støtte etablering af nye frivilligcentre med.

Fra puljen blev der bevilget godt 2 millioner kroner, som sammen med tilskuddet fra Jammerbugt Kommune, har udgjort det økonomiske fundament for Frivillighuset indtil udgangen af 2008. Frivillighuset Jammerbugt begyndte sit arbejde d. 6. september 2006.

I 2009 blev Frivllighuset tildelt nødhjælp fra en statslig pulje under PUF samt kommunalt tilskud. Fra 2010 kom der en ny statslig grundfinanciering af alle landets frivillighuse - denne pulje fik vi besked fra i december 2010, om at vi var omfattet fra samme år og i årene frem. Men inden da var vi nødt til at reorganiser os, hvilket der gik meget tid med i 2010.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i oktober 2010 vedtog de fremmødte enstemmigt de nye vedtægter, der betyder, at Frivillighuset i Jammerbugt er blevet en selvstændig og uafhængig forening. Samtidig har Frivillighuset indgået en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune. Både vedtægter og samarbejdsaftale har været til behandling i såvel socialudvalget, som økonomiudvalget og i selve kommunalbestyrelsen. Og Frivillighuset Jammerbugt fortsætter i årene fremad. 

Foreningen Frivillighuset i Jammerbugt indgik aftale om at leje den gamle tekniske skole i Pandrup af Pandrup Borgerforening. Her er der plads til såvel kontoret, som til de frivillige sociale gruppers aktiviteter i form af møder og arrangementer. Frivillighuset flyttede til Bredgade 39 i Pandrup midt i november 2010 og det nye Frivillighus blev indviet d. 6. maj 2011.

Huset har været i drift siden. Det bruges årligt til ca. 400 møder (2018) og de frivillige er glade for det - særligt efter der kom en lift på bagtrappen. Der er desværre ikke lift til 1. sal, men trinene er så lave, at man kan trække en alm. kørestol op. 

i 2019 er der ansat en leder, en halvtids adm. medarbejder og en medarbejder på 14 timer. Der kommer faste frivillige og har deres opgaver i huset hver uge - og en masse frivillige har opgaver ind imellem. Nogle arbejder frivilligt for at hjælpe de 120 foreninger med kørsel med trailer eller klaverspil til fællessang. Og ellers har vi en laaaaaang tilkaldeliste til store arrangementer, som den årlige legedag. Bestyrelsen er hvert år til dialogmøde med Jammerbugt Kommunes social- og sundhedsudvalg. Vi har pt. samarbejdsaftale der rækker 2021 ud. 

I 2018 blev der indledt et kvalitetssikringsarbejde fra ministeriets side som har fået konsekvenser for, vores tidsforbrug - og som retter sig mod vores grundbevilling fra staten. Da der i 2019 er blevet valgt en ny regeringe - og SATSpuljen er opløst -ser fremtiden ikke alt for sikker ud - da det var der, vores bevilling lå. Vi regner dog med, at vi får vores grundfinanciering som vi plejer også i årene fremad - vi har fået for 2019.  

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009