Frivillighusets opgaver

Frivillighuset er en service til de frivillige sociale grupper, foreninger og organisationer og det fungere derudover også som et bindeled mellem grupperne - og mellem grupperne og Jammerbugt Kommune. Arbejdsområdet ligger fast via socialstyrelsens kvalitetskrav til Frivilligcentre i Danmark.

Frivillighuset tilbyder:

* Vejledning om PR og marketing - formålet er, at synliggøre det frivillige sociale arbejde i Jammerbugt, gennem arrangementer, hjemmeside og PR-generelt.

* Frivillighuset stiller mødelokaler til rådighed - eller koordinerer kommunale lokalelån - til de frivillige sociale grupper.

* Vejledning og støtte i forhold til fundraising - altså hvordan man skaffer penge til arbejdet.

* Støtte til de eksisterende frivillige foreninger i kommunen.

* Støtte og vejledning til udvikling af helt nye frivillige sociale aktiviteter.

* Frivilligformidling - nye frivillige får vejledning om, hvor de kan gøre gavn og vi søger efter nye frivillige både til eksisterende foreningere og til nye grupper.

* Foreningsteknisk vejledning.

* Information om frivilligområdet i Danmark

* Netværksaktiviteter for de frivillige sociale grupper - så man kommer til at kende hinanden og kan drage nytte af hinanden.

* Koordinende funktion - vi kan altid henvise til den rette person eller gruppe indenfor området.

* Frivillighuset ejer fælles ting, som de Frivillige grupper kan låne. Det er ting, der ofte er for dyre at anskaffe for den enkelte gruppe.

* Kurser og temadage for frivillige.

Frivillighuset giver de frivillige sociale grupper en service og en vejledning, der styrker dem i opgaveløsningen i deres egen frivillige sociale gruppe. Ofte er det de helt små ting, der skal til. Nogle vil gerne have hjælp til at formulere ansøgninger, andre til at formulere tekster til deres pjecer, andre vil gerne have lay-out og trykning af materialer og så videre.

Frivillighuset og Frivillighusets bestyrelse ( Frivilligrådet) er koordinerende led mellem de 114 medlemsgrupper og Jammerbugt Kommune.

For yderligere information om dette henvises til Jammerbugt Kommunes frivilligpolitik, som du kan finde på kommunens hjemmeside under demokrati og politik - politikker - flere politikker - se under socialområdet.

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009