Om Frivillighuset i Jammerbugt

Frivillighuset Jammerbugt serviserer, koordinerer og udvikler det frivillige sociale arbejde og hjælper dermed de 113 medlemsgrupper med deres arbejde. Vi stiller lokaler til rådighed for deres møder og arrangementer.

Velkommen til Frivillighusets Hjemmeside

Frivillighuset Jammerbugt er lukket  - både konto og lokaleudlån - mens der er Coronavirus. Vi håber at kunne åbne igen efter påskeferien. 

Du kan altid ringe til os. Lilian Nørgaard Hansen træffes på 7257 9030 fra 9.30 - 12 og Jette Juel Jensen træffes hele tiden på 50802114. Hvis det ikke lykkes, så send en sms. 

Vi arbejder hjemmefra og forsøger at servicere foreningerne så godt som muligt, selv om der er forhindringer, når vi ikke er på kontoret. Du kan bestille plakater, pjecer og så videre som sædvanligt og du kan få vejledning og rådgivning. 

 

Frivillighuset Jammerbugt er også på Facebook. Gør som 500 andre....klik på synes godt om siden - og få de seneste nyheder.

Nyheder - fås ikke længere på denne hjemmeside, da det kræver for meget arbejdskraft at opdatere og vedligeholde. Hvis du gerne vil have nyheder tilsendt, kan du maile til os og komme på vores mailliste, så sender vi dig gerne vores nyhedsmail -  men eller bruger vi Facebook til nyheder.

Frivillighuset Jammerbugt har 120 medlemsforeninger, der alle udfører frivilligt socialt arbejde i Jammerbugt. Du kan læse om foreningerne og se, hvordan du kan komme i kontakt med dem via fanen "Frivillige sociale foreninger Jammerbugt."

Kort om Frivillighuset Jammerbugt:

Frivillighuset Jammerbugt hjælper de 120 medlemsforeninger med deres arbejde og stiller lokaler til rådighed for deres møder og arrangementer. Frivillighuset Jammerbugt er en forening, med en valgt bestyrelse. Bestyrelsen vælges hvert år blandt medlemmerne på repræsentantskabsmødet i marts. Frivillighuset har en samarbejdsaftale med Jammerbugt Kommune, der sætter rammer for det kommunale tilskud og de opgaver frivillighuset udfører for Jammerbugt Kommune. Herudover drives Frivillighuset for tilskud der kommer fra staten via en grundfinancieringspulje for frivilligcentre og via ansøgninger til PUF-midlerne. Du kan læse mere om Frivillighuset via den sidste fane " Om Frivillighuset"

Kontakt

Åbningstider:
Tirsdag - fredag: kl. 9.30 - 12.00
Mandag lukket

Fjerritslev
Aktivitetscentret:
Første og tredje onsdag i hver måned: kl. 14-17

Kontakt:
Frivillighuset
Bredgade 39
9490 Pandrup
Tlf.: 72 57 90 30
frivillighuset@jammerbugt.dk

Telefontid:
Du kan ringe til os i åbningstiden - se ovenfor.

Hvis du ringer til os udenfor telefontiden kan du ikke forvente, at vi er her. Meget af vores arbejde foregår nemlig andre steder. Hvis vi er på kontoret tager vi selvfølgelig telefonen.

Frivillighuset

Bredgade 39, 9490 Pandrup

Bredgade 39,
9490 Pandrup

Velkommen til hjemmesiden

Vejledning ang. § 18

Startmøde om frivilligpolitik 2009